5-Things-That-Don-t-Stay-With-the-House-57a644d45f9b58974a3ce3d0

หากคุณต้องการซื้อบ้านสักหลัง ยิ่งเป็นบ้านหลังแรกคุณอาจจะเคยมีคำถามว่าเรามีศักยภาพในการขอสินเชื่อบ้านเท่าไร บทความนี้จะช่วยให้คุณคลายข้อสงสัยว่าธนาคารพิจารณาว่าจะให้เราขอสินเชื่อได้ด้วยเกณฑ์ใดบ้าง

  1. รายได้ของผู้ขอสินเชื่อ
    – โดยปกติแล้ว ธนาคารจะดูจากรายได้รวมเป็นหลัก แต่จะต้องเป็นรายได้ที่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาได้ชัดเจน เช่น หากเป็นพนักงานประจำก็จะพิจารณาจาก เงินเดือน โบนัส หรือการหากเป็นธุรกิจส่วนตัวจะพิจารณาจากรายได้ที่มีการยื่นเสียภาษี (ในบางธนาคารสามารถพิจารณาจากรายได้ที่ไม่ได้มีการเสียภาษีเช่นกัน เช่น ร้านค้าที่มีหน้าร้าน เป็นต้น

2.  ภาระหนี้สิน
– อีกหนึ่งหลักเกณฑ์ ที่ธนาคารนำมาพิจารณาประกอบสินเชื่อคือ ภาระหนี้สินต่อเดือน เช่น ค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนบ้าน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มีการ
สามารถตรวจสอบได้

การคำนวณศักยภาพง่ายๆ

1) ดูว่าเรามีรายได้ต่อเดือนเท่าไร เช่น เรามีรายได้เป็นเงินเดือนประจำต่อเดือน = 30,000 บาท
2) ธนาคารจะให้ศักยภาพในการผ่อนบ้านประมาณ 40% ของ รายได้ของเรา = 50,000 x 40% = เราสามารถผ่อนได้ 20,000 บาทต่อเดือน
3) หักลบภาระหนี้สินออกจากศักยภาพในข้อ 2 เช่น เรามีภาระผ่อนรถยนต์ 6,000 บาทต่อเดือน = 20,000-6,000 = 14,000 บาทต่อเดือน

ดังนั้นเราจะมีศักยภาพในการผ่อนชำระเดือนละ 14,000 บาท

โดยปกติเราจะคำนวณง่ายๆว่า สินเชื่อ 1,000,000 บาทต้องผ่อนชำระประมาณ 7,000 บาท (อาจต่ำหรือสูงกว่านี้ได้) ดังนั้น หากเรามีศักยภาพในการผ่อนชำระ 14,000 บาท จะสามารถนำมาคำนวนได้ง่ายๆคือ 14,000/7,000 บาท = 2

หมายความว่าศักยภาพในตอนนี้ของเราตามที่ยกตัวอย่างสามารถขอสินเชื่อบ้านได้ประมาณ 2,000,000 บาท

อย่างไรก็ตามการคำนวณด้านบนนั้นเป็นการคำนวณขั้นต่ำที่เราสามารถยื่นกู้ได้ แต่ในความเป็นจริงส่วนมากจะขอสินเชื่อได้มากกว่าการคำนวณตามด้านบน ซึ่งหากต้องการทราบตัวเลขที่แท้จริง สามารถเดินเข้าไปปรึกษาธนาคารที่คุณเป็นลูกค้าอยู่ หรือธนาคารที่เราชอบได้เลย